Arealudlæg - virksomheder med særlige beliggenhedskrav

18-01-2018

Rapport vedrørende erhvervsarealer udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt transport- og distributionserhverv i Fingerplan 2017.