Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

18-12-2018

Landsplandirektivet udmønter planlovens muligheder i hovedstadsområdet mht. at etablere aflastningsområder og fastlægge beliggenheden af bymidter og bydelscentre.

Landsplandirektivet udpeger fire nye aflastningsområder i hovedstadsområdet i henholdsvis Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj. Der gives mulighed for udvidelse af arealrammen til detailhandel i det eksisterende aflastningsområde i Helsingør, mens de eksisterende aflastningsområder i Høje-Taastrup og Gentofte fastholdes uændret. Derudover fastholder landsplandirektivet stort set den nuværende centerstruktur i hovedstadsområdet. Der udpeges en ny bymidte i Kokkedal i Fredensborg kommune, og Fisketorvet udpeges som en selvstændig bymidte i Københavns Kommune. Inden for byfingrene får hovedstadskommunerne mulighed for selv at fastlægge størrelsen på bydelscentre, svarende til mulighederne i byer med mere end 20.000 indbyggere i resten af landet.