Good practice guide 2018 - Strategisk planlægning for oplevelsesøkonomiske aktiviteter i natur- og kystområder

11-12-2018

Denne guide har til formål at præsentere forskellige værktøjer til, hvordan kommuner kan planlægge for oplevelsesøkonomiske aktiviteter i særligt natur- og kystområder, så aktørerne oplever tydeligere rammer og dermed en løsningsorienteret og konstruktiv dialog med myndighederne.