Afrapportering fra arbejdsgruppen om oplevelsesøkonomiske centre

11-12-2018

I denne rapport er muligheder og barrierer for at udvikle oplevelsesøkonomiske centre i Danmark blevet undersøgt med udgangspunkt i de deltagende kommuners erfaringer.