Landsplandirektiv for højspændingsstation ved Søndervig, Ringkøbing Skjern Kommune

20-04-2018

Direktivet er en del af planlægningen for ilandførings- og landanlæg for Vesterhav Syd Havmøllepark. Direktivet skaber det nødvendige grundlag for den kommunale detailplanlægning for en højspændingsstation ved Søndervig i Ringkøbing-Skjern Kommune.