Landsplandirektiv for højspændingsstation ved Klinkby, Lemvig Kommune

20-04-2018

Direktivet er en del af planlægningen for ilandførings- og landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark. Direktivet skaber det nødvendige grundlag for den kommunale detailplanlægning for en højspændingsstation ved Klinkby i Lemvig Kommune.