Vejledning om detailhandelsplanlægning 2017

12-10-2017

Vejledning om detailhandelsplanlægning er revideret efter planlovens nye detailhandelsbestemmelser, som trådte i kraft i juni 2017.

Butikker er vigtige forudsætninger for at skabe det liv, der gør det attraktivt at opholde sig i byen. Det spiller derfor en væsentlig rolle, hvordan byerne indrettes: Om butikkerne ligger samlet eller spredt, og om der er mødesteder og rammer for aktiviteter.

Planloven fastsætter bestemmelser for detailhandel. Formålet med bestemmelserne er:

  • at fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer og i de større byers bydele
  • at butikker placeres med god tilgængelighed for alle trafikarter, og at transportafstande ved indkøb begrænses for at fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur
  • at skabe gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur 

Den konkrete opgave med at planlægge for detailhandel ligger hos kommunerne.