Vejledning om byvækst

05-10-2017

Vejledning til kommunerne i forhold til behovet for at inddrage nye arealer til byvækst

Denne vejledning præciserer, hvordan kommunerne skal redegøre for behovet for at inddrage nye arealer til byvækst, og skal ses i forlængelse af Bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal af 2017 om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af planlovens § 11a, stk. 12. Endvidere redegør vejledningen for det moderniserede princip om, at byvækst som udgangspunkt skal ske ”indefra og ud” fra eksisterende by