Kommunernes vindmølleplanlægning - set fra et borgerperspektiv

30-10-2017

Rapporten indeholder resultaterne af en interviewundersøgelse om vindmølleplanlægning gennemført i to danske kommuner

Denne rapport indeholder resultaterne af en interviewundersøgelse om vindmølleplanlægning gennemført i Frederikshavn og Ringkøbing-Skjern, som er udpeget af det daværende Vindmøllerejsehold. I hver af de to kommuner er der gennemført interview med fem udvalgte borgere samt med planmedarbejdere og udvalgsformænd. Borgernes udtalelser er anonymiseret i rapporten.