Erhvervsejendomme Markedsforhold og muligheder for omdannelse af eksisterende erhvervsområder

16-10-2017

Rapport vedrørende markedet for erhvervsejendomme samt mulighederne for omdannelse af erhvervsområder i hovedstadsområdet.

Sadolin Albæk