Brugertilfredshedsundersøgelse af Vindmøllerejseholdets og Biogasrejseholdets sagsbehandling og ydelser blandt kommuner

30-10-2017

Naturstyrelsen har med denne undersøgelse søgt svar på, om de kommuner der planlægger for vindmøller og biogasanlæg er tilfredse med rejseholdenes arbejde.

Megafon har gennemført undersøgelsen, som viser stor tilfredshed med ydelserne fra rejseholdene. Langt de fleste kommuner tilkendegiver desuden, at de fortsat kommer til at arbejde med planlægning og realisering af vindmøller og biogasanlæg.