Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i Østerild

01-03-2017

I Østerild er det planen at udvide det nuværende testcenter med to testpladser til møller syd for de eksisterende testpladser.

En udvidelse af testcentret har stor samfundsmæssig interesse og vil ske på baggrund af en anlægslov. Der skal derfor nu udarbejdes en vurdering af forslagets miljømæssige konsekvenser (VVM-redegørelse) og en habitatkonsekvensvurdering, som vil danne grundlag for et forslag til anlægslov, som skal behandles af Folketinget.

Det er regeringen ved Erhvervsministeriet, der er den ansvarlige myndighed for anlægsloven og derfor også for udarbejdelse af et forslag til VVM-redegørelse mm. Thisted Kommune, naboer og borgere i området vil løbende blive inddraget i processen.