Oprydning af ferie- og fritidsreservationer

15-03-2017

En teknisk vejledning der er målrettet planmedarbejdere i kommunerne.

Vejledningen præciserer baggrunden for opgaven og skitserer de enkelte ele-menter i forløbet for indmelding af oplysninger om arealreservationer til Er-hvervsstyrelsen. Vejledningen træder ikke i stedet for bestemmelserne i plan-loven, men er en hjælp til at fortolke dem.