Megatendenser - Fremtidens kollektive transport i hovedstadsområdet

01-03-2017

Publikation der beskriver de internationale megatendenser og drivkræfter, som er til stede i dag, og som kan påvirke transportbehov og transportmuligheder i hovedstadsområdet.

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane (2017)