Et århundrede med planlægning af grønne områder i Storkøbenhavn

01-03-2017

Temahæftet belyser de virkemidler, der har sikret befolkningen adgang til de grønne områder gennem fysisk planlægning.

Kraks Fond (2017)