Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om etablering af yderligere testpladser til prototypevindmøller ved Østerild og Høvsøre.

15-03-2017

Aftaleparterne er enige om, at igangsætte arbejdet med etablering af yderligere testpladser til prototypevindmøller i Danmark gennem en udvidelse af de eksisterende nationale testcentre ved Østerild og Høvsøre.

Testcentrene understøtter forskning og udvikling på vindområdet, men etableringen af testcentret i Østerild har også resulteret i nye naturområder og styrket den lokale turisme. Således er der ved testcentret ved Østerild i september 2016 taget det første spadestik til et besøgscenter, der skal informere besøgende og turister om det arbejde, som foregår inden for vindenergi og om dyre- og plantelivet rundt om centret.