Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

01-06-2017

Faktaarket sættes fokus på muligheden for omplacering og nyudlæg af sommerhusgrunde

Sommerhusområder er omdrejningspunkt for turismen uden for de større byer. De understøtter butikslivet og skaber jobs lokalt og er dermed også med til at fastholde liv og udvikling i lokalsamfundene. Den moderniserede planlov giver derfor mulighed for udlæg af nye sommerhusområder med op til 6.000 nye sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen under forudsætning af, at kommunalbestyrelserne lader områder med mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre til landzone. De områder der kan tilbageføres kan enten være udlagt efter § 11 b, stk. 1, nr. 12, eller § 34, stk. 3 og 5.

Med dette faktaark sættes fokus på muligheden for omplacering og nyudlæg af sommerhusgrunde. Hensigten er at forbedre kvaliteten af de udlagte sommerhusområder ved at mindre attraktive områder tilbageføres, og der samtidig skabes mulighed for at udlægge nye områder på mere attraktive placeringer. På baggrund af ansøgninger fra kommunalbestyrelserne vil erhvervsministeren udstede et eller flere landsplandirektiver, som fastsætter hvilke områder, der kan udlægges som nye sommerhusområder, og på hvilke vilkår det kan ske.