Bynære landbrugsområder i Hovedstadsregionen 2014

01-06-2016

Arbejdsrapport der præsenterer metoden og hovedresultaterne af ’Byrandsundersøgelsen 2014’ med vægt på udvikling i landbrug, landskab, andet erhverv og rekreativ brug i de bynære landbrugsområder i hovedstadsregionen 2014.

Københavns Universitet (2016)