Internationale og nationale erfaringer for effekten af forskellige typer af højklasset kollektiv transport og tæthed til stationer og standsningssteder

01-01-2016

Analysen kortlægger de forskellige karakteristika der påvirker brugen af stationer/stop. På baggrund af dette, opstilles der alternative måder at, fastlægge relevante stationer/stop.

Danmarks Tekniske Universitet (2016)