Benchmark af styrker og svagheder i Greater Copenhagen

01-01-2016

Benchmarking af Greater Copenhagens styrker og svagheder i forhold til fem metropol-regioner: Amsterdam, Barcelona, Hamborg, London og Stockholm. På baggrund af dette identificeres temaer til det videre strategiske arbejde med at skabe vækst og udvikling i Greater Copenhagen gennem metropoldannelse.

Rambøll (2016)