Nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre

01-12-2016

Undersøgelse af udvidelsesmuligheder

Denne rapport sammenfatter Erhvervsstyrelsens undersøgelse heraf. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af Miljø- og Fødevareministeriet, Energi- Forsynings- og Klimaministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet og med input fra DTU Vindenergi og Vindmølleindustrien.