Detailhandelskunders transport og indkøbsvaner - Bilag figurdata

01-05-2015

Transport til indkøbsområder og butikstyper

Dette bilagsnotat indeholder data bag figurer i rapporten "Detailhandelskunders transport og indkøbsvaner - Transport til indkøbsområder og butikstyper". Figurer er vist i samme rækkefølge som de fremkommer i rapporten.