Detailhandelskunders transport og indkøbsvaner

07-05-2015

Transport til indkøbsområder og butikstyper

Denne rapport omfatter spørgsmålet om kundernes transport. De øvrige problemstillinger er afrapporteret selvstændigt.

Sammenfatningen har fokus på resultater. Data og beregningsmetoder beskrives kun i begrænset omfang.