Strategi for Byernes Erhverv - Nye rammebetingelser for virksomheder

01-01-2015

Erhvervslivet skal være en aktiv del af vores byer

Erhvervslivets behov har ændret sig, og det skaber behov for fornyelse af planlægningen. Mange erhvervsarealer og bygninger er blevet overflødige og har behov for nye anvendelser. Samtidig ønsker virksomhederne i højere grad at være en del af byens liv, og miljømæssigt kan mange virksomheder i dag indpasses i bymiljøet. Det er derfor muligt at skabe gode vækstbetingelser for virksomheder, samtidig med at de bidrager til at skabe levende og varierede bymiljøer.