Copenhagen - hele Danmarks hovedstad

01-01-2015

Publikation af Region Hovedstaden der belyser hovedstadsregionens fremtidige muligheder og indsatsområder i forhold til vækst.

Region Hovedstaden (2015)