Afrapportering fra dialogforum om turismeplanlægning 2014 - 2015

01-01-2015

Dialogforum om turismeplanlægning 2014 – 2015

Med Vækstplan om dansk turisme, som blev offentliggjort i januar 2014, blev medlemskredsen for Dialogforum om turismeplanlægning udvidet med DI og DE. I forlængelse af den daværende regerings generelle analyse af planlovens effekter på produktivitetsudviklingen, fik Dialogforum om turismeplanlægning til opgave at undersøge, om der er yderligere problemer og barrierer i planlægningen på turismeområdet.

Det første Dialogforum om turismeplanlægning blev nedsat i 2010 af den daværende VK-regering. Hensigten var at etablere et forum, hvor turismens brancheorganisationer sammen med de kommunale organisationer og enkelte ministerier kunne drøfte problemstillinger omkring planlægning for turismeformål.