Naboer til biogasanlæg

18-02-2015

Voxmeter har i denne spørgeundersøgelse spurgt naboer til 61 eksisterende biogasanlæg i Danmark, om de føler sig generet af lugt, transport eller andet.

Naboerne er desuden spurgt om deres syn på miljø og landbrug samt deres oplevelser af inddragelse ved etablering og drift af anlæggene.