Havne og havneanlæg: Principper for god planlægning

05-02-2015

Statslige mål

Det er et statsligt mål at sikre de bedst mulige betingelser for den fortsatte udvikling af de centrale havne som effektive transportknudepunkter og som erhvervsområder for aktive konkurrencedygtige virksomheder. Det er samtidig et mål, at havnenes udvikling sker i samspil med udviklingen af de omkringliggende byer.

Endvidere er det et statsligt mål, at der på nationalt niveau er tilstrækkelig havnekapacitet og placeringsmuligheder for virksomheder med særlige behov for søtransport.