Detailhandel i 10 byer

01-02-2015

Analyse af detailhandlen i ti udvalgte byer.

Der er nye udviklingstendenser i detailhandlen. Det lave privatforbrug og nethandlen har reduceret grundlaget for detailhandlen overalt i landet. Der er færre butikker i de ti byer, men arealet er vokset. De store byers vækst er aftaget, flere mellemstore og mindre byer har vundet frem, og bymidterne taber andele til detailhandlen i resten af byerne.