Vindmøller på paragraf 3-beskyttede naturarealer

14-11-2014

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt, hvilke af de § 3-beskyttede naturtyper der er mest robuste over for opsætning af vindmøller, og hvor beskyttelsen vurderes at ville kunne dispenseres mod, at der etableres erstatningsnatur.