Gevinster ved investeringer i bylivet og bykvalitet

01-11-2014

Denne sammenfatning rummer hovedresultater af projekterne ”Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet I og II”.

Samarbejdsprojekterne ”Gevinster ved investering i byliv og bykvalitet” har finansieret udarbejdelsen af forskningsrapporterne med titlerne: Værdisætning af bykvaliteter – fra hovedstad til provins”, Københavns Universitet og Spacescape, 2013

Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter, Københavns Universitet, 2014