Uudnyttede reservationer til større ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen og i de kystnære dele af byzonerne

26-03-2014

Kort over de i alt 61 uudnyttede reservationer til større ferie- og fritidsanlæg

Kortet er udarbejdet af Naturstyrelsen på grundlag af oplysninger fra kommunerne om uudnyttede reservationer i kommuneplanerne 26.03.14