Bystruktur og cyklisme

01-03-2014

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Publikation omhandlende bystrukturens betydning for cyklingen i danske byer med over 9000 indbyggere.