APROPOS Vindmøller - åbenhed, dialog og inddragelse

02-05-2014

Naturstyrelsens Vindmøllerejsehold har i 2013 gennemført et pilotprojekt om vindmølleplanlægning med udgangspunkt i Kalundborg kommune

Projektet, hvor knapt 50 interesserede i vindmølleplanlægningen blev bragt sammen for at diskutere fremtidens vindmølleplanlægning, er nu udgivet i en erfaringsopsamling, der skal inspirere andre kommuner til at inddrage så mange parter som muligt i vindmølleplanlægningen.

Udgivet 2014. Må citeres med kildeangivelse.