Vejledning om delegation efter planloven

23-07-2014

Vejledning om delegation efter planloven

Med denne vejledning belyses det nærmere, i hvilke situationer delegationsforbuddet i planloven fortsat er gældende, og hvilke situationer kommunalbestyrelsen kan delegere beslutningskompetencen til udvalg og forvaltning. Med vedtagelsen af lov nr. 579 af 18. juni 2012 om ændring af planloven blev det hidtidige delegationsforbud for planforslag ophævet med en ændring af lovens § 23 a og § 24.