Statusnotat om kommunernes vindmølleplanlægning pr. 15. maj 2014

07-07-2014

Naturstyrelsen og KL har bedt kommunerne om en status på baggrund af de i 2013/2014 reviderede kommuneplaners vindmølleudpegninger for at følge udviklingen og holde den op mod målene i energiaftalen.

De løbende opgørelser af lokalplanlægning samt information om installeret effekt, som Naturstyrelsen og Energistyrelsen gennemfører, er med til at give et billede af, om der sker fremdrift i planlægning for og opsætning af vindmøller. En opgørelse af kommuneplanlagte områder og potentialet i områderne kan kun ske ved en direkte forespørgsel i kommunerne og giver et billede af potentialet for det videre planarbejde.