Rapport om mulige statslige arealer til opstilling vindmøller

01-01-2014

Miljøministeriet ved Naturstyrelsen har i samarbejde med en tværministeriel arbejdsgruppe screenet alle statslige arealer over 5 ha i landzone for at finde frem til de arealer, hvor der er muligheder for opstilling af produktionsvindmøller

Det resulterede i, at 9 arealer blev vurderet egnet til at indgå i en miljøvurdering. Af de 9 statslige arealer er de 8 vurderet potentielt egnede til opstilling af vindmøller i miljøvurderingen, som har været i offentlig høring.

Samlet har høringsbidragene ikke ændret på, at de 8 statslige områder fortsat vurderes potentielt egnede til opstilling af vindmøller, men høringen har bidraget til at kvalificere vurderingen af miljømæssige påvirkninger og skærpe opmærksomhedspunkterne i evt. VVM-redegørelser. Nedenstående skema indeholder en oversigt over de 8 mulige statslige arealer til opstillingen af vindmøller.