Lokal Agenda 21 i kommunerne og regionerne

01-01-2014

Nærværende rapport udgør miljøministerens redegørelse til Folketingets Miljøudvalg om kommunernes og regionernes arbejde med Lokal Agenda 21 i perioden 2010-2013.

Redegørelsens første del omhandler baggrunden og lovgrundlaget for Lokal Agenda 21. Anden del redegør for redegørelsens overordnede opsamling samt konklusioner. Tredje del beskriver den metodiske tilgang og afgrænsning for udarbejdelsen af redegørelsen. Fjerde og femte del er en kvantitativ analyse af kommunernes og regionernes strategier i forhold til indsatområderne for Lokal Agenda 21. Sidste del af redegørelsen beskriver udvalgte eksempler på kommunernes og regionernes Lokal Agenda 21-arbejde i praksis.