Vedrørende”Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller” med tilhørende vejledning

03-12-2014

Udkast til Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller med tilhørende vejledning var i høring i perioden 2. september 2013 til 28. oktober 2013.

Høringen resulterede i en række ændringer af det oprindelige udkast til bekendtgørelse og vejledning.

Forslaget var i høring hos en bred kreds af myndigheder og organisationer samt offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside. Naturstyrelsen modtog i alt 22 høringssvar, hvoraf 3 organisationer oplyste, at de ikke havde bemærkninger til forslaget til bekendtgørelse med tilhørende vejledning.