Turismeudvikling i yderområder - kystferiebyer

03-04-2014

De danske kyster tiltrækker turister. Det har de altid gjort. Få andre steder i verden kan man opleve så uspoleret kystnatur som i Danmark.

Med denne publikation gives der inspiration til de kystkommuner, der vil gøre mere. Den giver eksempler på, hvor man kan udvikle turismen i kystnære områder, nærmere bestemt i Guldborgsund Kommune og Varde Kommune.