Strategi for Byernes Erhverv - nye rammebetingelser for virksomheder

25-04-2014

Ny metode til planlægning af erhverv i byerne.

Erhvervsvirksomheder i dag er meget forskellige. Hvor nogle virksomheder har behov for at støje og lugte via produktionen, kan andre virksomheder, der ikke har de samme miljømæssige gener som tidligere, nemmere integreres i byerne. Den udvikling skaber et behov for ny og bedre planlægning i kommunerne for udviklingen af erhvervslivet i vores byer.

"Strategi for Byernes Erhverv - nye rammebetingelser for virksomheder" præsenterer en ny metode til planlægning af erhverv i byerne. 

Metoden bygger på Miljøministeriets analysearbejder og fem kommuners afprøvning og tilretning af nye metoder i erhvervsplanlægningen.

Udgivet september 2014, Naturstyrelsen. Må citeres mod kildeangivelse.