Muligheder for helårsbeboelse på de små øer

11-04-2014

Gældende regler for helårsbeboelse på de små øer

Planlovens forbud mod helårsbeboelse i sommerhuse er med til at modvirke tilfældig byspredning til skade for en planmæssig og samfundsøkonimisk hensigtsmæssig udvikling og til at sikre, at sommerhusområder anvendes til rekreative formål. Samtidig hindrer forbuddet at øget pres for at udlægge nye sommerhusområder i landskabeligt værdifulde områder, især ved de ubebyggede kyststrækninger, og beskytter sårbare landskabstyper mod slid.