Rapport om udlejningspriser for arealer til kolonihaveformål

18-03-2013

Rapport fra Miljøministeriets kolonihaveudvalg

Rapport fra kolonihaveudvalget. Kolonihaveudvalget blev nedsat af miljøministeren i foråret 2012 for at undersøge, hvordan man kan sikre, at kolonihaver fortsat kan være et tilbud, der er inden for økonomisk rækkevidde for de fleste.

Udvalget anbefaler bl.a., at det skal være muligt for kommuner og andre offentlige ejere af kolonihavearealer at udleje kolonihaver til priser, der giver flere danskere økonomisk mulighed for at være med.

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.