Landsplanredegørelsens politiske budskaber

01-01-2013

Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet

Det er regeringens mål at øge dansk økonomis langsigtede vækstmuligheder. Der er allerede taget vigtige skridt, ikke mindst gennem en omfattende reformdagsorden. Men dansk økonomi er fortsat udfordret.