Landsplanredegørelse 2013

01-01-2013

Læs Landsplanredegørelse 2013.

Landsplanredegørelse 2013 er inddelt i følgende syv indsatsområder:

  • Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet.
  • Danmark i en nordisk og europæisk kontekst.
  • Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi.
  • Byerne - på vej mod bæredygtighed.
  • Udviklingen i hovedstadsområdet.
  • Landdistrikter i udvikling
  • Det åbne land

Regeringen vil skabe udvikling, dynamik og vækst i hele landet. Regeringen vil gøre det på en måde, så natur og landskaber beskyttes, der skabes en mere effektiv og miljørigtig transport, mængden af affald reduceres og der samtidigt sparers på energien.

Landsplanredegørelse 2013 Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark , lægger op til udvikling i hele landet. Både i de store byer og i småbyregionerne. Den peger på behovet for at bruge den begrænsede plads mere effektivt, så der er plads til natur og uspolerede landskaber. Den sætter også retningen for planlægningen af byerne i en mere bæredygtig retning og den viser, hvordan man kan bruge planlægningen til at udnytte ressourcerne bedre.

Landsplanredegørelsen er regeringens politiske udmelding om den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i landet. Samtidigt afspejler Landsplanredegørelse 2013 de udfordringer, kommuner og regioner arbejder med i den fysiske planlægning.

Sådan blev Landsplanredegørelse 2013 til

Landsplanredegørelse er blevet til i tre faser:

  • Debat om indholdet i Landsplanredegørelse 2013.
  • Forslag til Landsplanredegørelse 2013
  • Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 er blevet til på baggrund af en åben debat. Her havde miljøministeren inviteret kommuner, regioner og andre interesserede til at spille ind med kommentarer, forslag og idéer til temaer for Landsplanredegørelsen. Forslag til Landsplanredegørelse 2013 var i offentlig høring fra 28. juni til 27. september 2013.

Forslag til Landsplanredegørelse (pdf)

Fakta om Landsplanredegørelse

Når der har været nyvalg til folketinget, skal erhvervs- og vækstministeren afgive en redegørelse om landsplanarbejdet til brug for den regionale udviklingsplanlægning og kommuneplanlægningen. Redegørelsen skal blandt andet omfatte de særlige forhold af betydning for planlægningen i hovedstadsområdet.