Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande

01-01-2013

Landsplandirektivet fra 2010 åbner mulighed for udlæg af nye sommerhusgrunde i specifikke områder i kystnærhedszonen i Frederikssund Kommune (Over Dråby Strand), Gribskov Kommune (Vejby Strand) og Stevns Kommune (Rødvig).