IFRO Rapport - Tematisk hovedrapport

01-01-2013

Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins

Rapporten præsenterer hovedtrækkene af resultaterne fra projektet præsenteret i et sæt af temaer. I et stort appendiks gennemgås den bagvedliggende teori og metode, og anvendelsen af resultaterne i planlægningssammenhænge illustreres. Endelig præsenteres detaljer fra de forskellige delmarkeder.