Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter

01-01-2013

En kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien

Denne publikation er en introduktion til forskningsprojektets hovedkonklusioner. Undersøgelsen viser, at der trods lokale forskelle er en betydelig mængde forhold, der går igen fra sted til sted. Disse generelle resultater har dannet grundlag for ti tommelfingerregler for, hvad der skaber – eller reducerer – værdi i bylivet. Publikationen rummer desuden fire cases fra det overliggende "Byliv, der betaler sig"-projekt, der illustrerer, hvordan tankegangen bag at opgøre værdien ved forandringer i byrummet kan tages i brug.