De nye regler i kolonihaveloven

01-01-2013

Kolonihaveloven blev ændret i juni 2013.

Formålet med ændringen er at sikre, at kolonihaver fortsat skal være et økonomisk realistisk tilbud for alle dele af befolkningen.

Loven giver nu kommunalbestyrelserne (og staten) en mulighed for at fastsætte lejen af kolonihavearealerne under markedsprisen, og den er med til at sikre, at alle på lige fod kan komme i betragtning til en kolonihave ved at stille krav om oprettelse af ventelister.

Denne vejledning indeholder information og vejledning om disse ændringer i kolonihaveloven og giver inspiration til yderligere mulige tiltag fra kommunernes side i form af maksimumpriser ved afhændelse af selve kolonihavehuset og regulering af husstørrelser