Borgerinddragelse i vindmølleplanlægning

01-01-2013

Det tager lang tid at planlægge for vindmøller, ofte går der flere år fra start til vindmøllerne er sat op. Borgerne skal inddrages i vindmølleplanlægningen, både når kommunen laver den overordnede plan for udbygning med vindmøller i kommunen, og når der planlægges for konkrete vindmølleprojekter

Alle kommuner skal planlægge for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder vindmøller. Det indledende arbejde til vindmølleplanlægningen foregår i kommunen, hvor de skal derfor undersøge, hvilke muligheder der reelt er i kommunen, når der skal tages hensyn til beskyttelse af mennesker, natur og miljø. Herudover skal det afklares, hvad de politiske ønsker og ambitioner for den fremtidige udbygning med vindmøller i kommunen er.